Hrádek nad Nisou

Zaniklý hrad na nízké terase Lužické Nisy v stejnojmenném městě, 180 m jihovýchodně od kostela.

První písemná zpráva o hradu, jehož zakladatelem byl nejspíše některý z příslušníků rodu z Donína, pochází z roku 1391, kdy se připomíná jeho kaple. Starší literatura předpokládá na základě jména Grat, uvedeného v listině kláštera Marienthal (1288) a Grot (1331), existenci nějakého donínského hradu. Po rozdělení grabštejnského panství (1549) se stal Hrádek zřejmě sídlem Fridricha z Donína a jeho bratra Jaroslava z Donína. Další osudy hradu jsou neznámé, v 18. století vznikl na jeho místě vystavěn dům pro úředníky panství, později rozšířený přístavbami pro výrobní účely, k nimž sloužil až do poloviny 19. století, poté byl přestavěn na byty pro úředníky.

Podobu hradu ani jeho rozsah neznáme, při archeologických výkopech (1928) byla nalezena část sklepů.

Na první fotografii je pohled od severovýchodu, na druhé od jihovýchodu. Na třetí a čtvrté fotografii je jižní strana terasy zčásti ohraničená Hradební ulicí.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ANDĚL, Rudolf, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl III. Severní Čechy, Praha 1984