Hrádek na Zderaze

Zaniklý hrad na již neexistující Břežské skále vybíhající do vltavské nivy pod Karlovým náměstím na Novém Městě pražském.

Hrad založil v poslední čtvrtině 14. století Václav IV. jako svoje městské sídlo. Za husitských válek sloužil jako sídlo legáta basilejského koncilu, poté byl účelově využíván a postupně pustl. V roce 1623 získal sousední kostel sv. Václava řád bosých augustiniánů - kanovníků a o čtyři léta později (1627) získal i hrad, který si postupně přestavěl. V roce 1809 se stal hrad součástí Svatováclavské trestnice a spolu s ní pak byl (včetně skály) v rámci pražské asanace (1901–1905) odstraněn.

Hrad obdélní dispozice se zkoseným nárožím stával na skále vybíhající nad vltavskou nivu. Z čela vystupovala větší obytná věž krytá valbovou střechou, menší čtverhranná stála nad řekou. Hrad měl dvě paralelní palácová křídla, celek mohl obíhat parkán. Opevněná byla i rozsáhlá zahrada.

Na první fotografii je pohled kostelík svatého Václava od jihu, severozápadu a severu. Na poslední fotografii je pohled od severovýchodu Resslovou ulicí směrem k Vltavě.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000