Hrad u Vlčí Hory

Zaniklý hrad na pískovcové ostrožně na pravé straně bezejmenné vodoteče - levostraného přítoku Malého Vlčího potoku, asi 250 m nad jejich soutokem, 1,8 km jihozápadně od Vlčí Hory.

Písemné zprávy o hradu mlčí, není známo ani jeho jméno. Archeologické nálezy datují jeho existenci do konce 13. a počátku 14. století.

Skalnatá ostrožna poskytovala hradu dostatečnou ochranu. Na čelní straně byla přirozená přírodní puklina rozšířena do podoby příkopu. Za ním bylo vybudováno opevnění, z něhož je dnes patrný valový relikt. Boky byly zajištěny zřejmě pouze dřevěným ohrazením. Hlavní objekt, nejspíše charakteru obytné věže, stával v zadní části dispozice. Projevuje se lichoběžným podvalím se stopami zastropení rovným trámovým stropem.

Na první fotografii je podvalí objektu v zadní části dispozice, na druhé a třetí jsou úpravy skalního bloku a na čtvrté fotografii je celkový pohled na konec pískovcové ostrožny.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000