Hrad u Nasavrk

Terénní stopy neznámého hrádku na skalnaté terase nad údolím řeky Chrudimky nedaleko osady "V Limbu", 2 km severně od Nasavrk.

Písemné prameny existenci ani zánik hradu nezachytily. Několik drobných úlomků výdutí nádob bez okrajů získaných sběrem na lokalitě umožňuje rámcovou dataci do období 14. století.

Lokalita umístěná na výběžku do údolí Chrudimky se rozpadá do dvou částí. Větší jižní část obdélného tvaru byla na západní straně dovnitř prohnuté straně chráněna strmě klesajícím svahem a na jižní a východní části pak vyhloubeným příkopem, v čele širším, před kterým je vyhozen val, dnes již v jižní čelní části téměř setřelý a na severu při vyústění příkopu do svahu porušený cestou k dnes již zbořené chatce. Povrch vnitřního prostoru byl, zřejmě v souvislosti se stavebními úpravami rekreační chatky v jeho severovýchodní části, uměle vyrovnán navážkou. Druhá část lokality zabírající skalní výchoz od jihu přístupný z jádra se rozpadá do tří výškových úrovní. Nejvýše položený stupeň, dnes přístupný od východu po asi 1 m široké cestě, která protnula zakončení valu ve svahu, obsahuje základy rekreačního objektu. Severní čelo plošiny zabírá asi 0,6 m vysoká tarasní zídka z nasucho kladených kamenů, na východě a západě pak okraj tvoří betonová zídka. Druhá úroveň přístupná šikmými nasucho na skalních blocích položenými schůdky je opět zarovnána do nivelity pomocí tarasní zdi z nasucho kladených kamenů. Třetí stupeň tvořený přirozeným utvářením obklopuje první a druhou plošinu i na bocích. Skalní bloky zde pak na západě a severu klesají stupňovitě, na východě téměř kolmo až na úroveň údolí Chrudimky.

Na prvních třech fotografií je celkový pohled na lokalitu od jihu přes příkop, přičemž na první fotografii je patrný průběh terénní hrany na západní straně areálu. Na čtvrté fotografii je pohled na skalní výchoz od severovýchodu.


CEJPOVÁ, Miroslava, Neznámá lokalita na k.ú. Nasavrky, in: Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 28, 2002