Hrad u Bezníka

Zaniklý hrádek na ostrožně vybíhající z kopce místně zvaného Hrádek, na soutoku dvou bezejmenných vodotečí asi půl kilometru jihovýchodně od Bezníku.

Historické prameny o lokalitě mlčí. Nevelký zjišťovací výzkum nepřinesl žádný archeologický datovací materiál. Vznik hradu je možno na základě historických souvislostí spojovat s kolonozačním podnikáním miletínské komendy Řádu německých rytířů a v souvislosti s tím i krátkou dobu života ve druhé polovině 13. století.

Jednodílná oválná dispozice má vnitřní plochu beze stop zástavby. Na čele se za prvním příkopen tyčí val následovaný druhým příkopem, přičemž druhý příkop společně s valem obíhá i jihovýchodní boční stranu areálu.

Na první fotografii je celkový pohled směrem z vrcholu kopce Hrádek na ostrožnu, která z něho vybíhá. Na druhé fotografii je pohled z hřebenu ostrožny na areál hradu, v popředí a vlevo na snímku je patrný relikt valu. Na třetí fotografii je příkop s valem při jihovýchodní straně hradu, pohled je od konce ostrožny směrem k přístupu. Na čtvrté fotografii je pohled z konce ostrožny dolů na cestu do Bezníku.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000