Hrad na Stožecké skále

Zaniklý hrad na výrazném strmém skalním žebru Stožecká skála (973 m n. m.), 1,6 km severně od Stožce, 3,4 km východně od Českých Žlebů.

V písemných pramenech se hrad neobjevuje, skromné archeologické nálezy umožňují klást jeho existenci již od závěru 13. století (spíše však první poloviny 14. století) do 15. století. V roce 1581 se uvádí již jen les Stožec. Vznik hrádku nepochybně souvisel se zajištěním prachatické větve Zlaté stezky v údolí Studené Vltavy a v oblasti mezi Českými Žleby a Soumarským mostem.

Hrádek polookrouhlého půdorysu se přiložil k severní straně skalního žebra, jehož strmá jižní strana nahradila obvodovou fortifikaci. Severní stranu zajistila obloukovitě vedená hradba z nasucho kladených kamenů, před níž, díky strmému svahu, nebyl vyhlouben příkop. Přístup do hrádku byl veden pod skalním žebrem od východu, kde vstoupil do malého, níže položeného nádvoří. Na výše položené opačné straně se nacházela čtverhranná stavba charakteru obytné věže s velkým podílem dřevěných konstrukcí.

Na první a druhé fotografii je celkový pohled od východu a přístup. Na třetí fotografii je valovitý relikt hradby na severu. Na posledním snímku je plocha výše položené části nesoucí obytnou stavbu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986