Homolka

Stopy fortifikace na vrchu Homolka nad starým Náchodem (Staré Město nad Metují).

V písemných pramenech se lokalita neuvádí. Vzhledem k strategické poloze s širokým rozhledem do údolí Metuje při zemské bráně lze s nějakým opevněním počítat, jeho původ a stáří však zatím nebylo stanoveno.

Oválé opevnění zaujímající vrcholek kopce ohraničil dnes již méně výrazný okružní val. Na západě a na severu padá kopec strmě dolů, na zbývajících dvou stranách je svah mírnější. Vlastní prostor opevnění je poškozen řadou výkopů.

Na první fotografii je pohled z valu na východní (delší) straně směrem k severu, na druhé vnější strana východního valu ze svahu pod ním. Na třetí fotografii je jižní část od východu, na poslední pak pohled do prostoru opevnění z valu na severu.


ČTVERÁK, Vladimír – LUTOVSKÝ, Michal – SLABINA, Miloslav – SMEJTEK, Lubor, Encyklopedie hradišť v Čechách, Praha 2003