Hluky

Zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad levým břehem Hluckého a Bažinského potoka nad jejich soutokem v lokalitě Na Zámečku u Šedivce, 800 m severovýchodně od osady Hluky u Kounova.

Hrad není v známých písemných pramenech zachycen.

Rozsah plochy hradu není zcela jasně vymezen. Některá literatura uvažuje možné předhradí zabírající skalnatý hřeben ostrožny, která při západní straně spadá strmě dolů, ovšem vzhledem k stavu lokality zarostlé nízkým lesem si lze reálnou představu udělat jen stěží. Za dobře viditelným příkopem se nachází vysoký kuželovitý pahorek považovaný za pozůstatek věže, za nímž je nevelká plošinka, která mohla nést palác.

Na první fotografii je kuželovitý pahorek od jihu, na druhé opačný pohled z kužele pahorku směrem k valovité hromadě kamení před ní. Na třetí fotografii je vrcholek pahorku, na čtvrté celkový pohled ze svahu od jihozápadu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
MUSIL, František – SVOBODA, Ladislav, Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí 1998