Hausberk

Terénní stopy malého hradu na skalnatém vrcholu výrazného kopce Hradiště (940 m n. m.), 1,4 km severozápadně od Perneku, 1,7 km jihovýchodně od Želnavy.

Písemná zprávy o hradu mlčí, neznáme ani jeho jméno. Na základě archeologických nálezů lze jeho existenci předpokládat již ve 13. století.

Malý hrad oválného půdorysu (26 x 26 m) zaujal polohu na jihozápadním směrem klesající vrcholové plošině zakončené na severovýchodní straně skalkou. Na západní (přístupové) straně se dochoval relikt valu, za nímž se na klesajícím hřebenu nachází obdélná plošinka o délce asi 15 m, oddělená od přístupu 5 m širokým příkopem.

Na první fotografii je severozápadní strana jádra, na druhé relikt valu na západě a na třetí plocha obdélné plošinky (s šíjovým příkopem v pozadí). Na čtvrté fotografii je jižní strana jádra.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986