Falkenštejn

Skalní hrad v masivu Havraního kamene, 750 severovýchodně od Jetřichovic.

V písemných pramenech se hrad obejvuje poprvé k roku 1395, archeologické nálezy datují dobu života na polovinu 14. století. V 15. století jej vlastnili Berkové a Vartenberkové, roku 1444 byl obléhán a poslední zmínka o něm pochází z roku 1457.

Hrad na horní plošině pískovcového suku je přístupný průrvou mezi skalami. Ve středu výšky se na skalním výstupku nachází cisterna. Z horní plochy je dostupná rozlehlá světnička osvětlovaná oknem se sedátky ve výklenku, v sousedství se nachází další prostora vytesaná do skály a kónický, dolů se zužující objekt. Draže a další stopy dokládají dřevěnou zástavbu a ohrazení.

Na první fotografii je celkový pohled na skalní suk, na druhé kónický objekt. Na třetí a čtvrté fotografii je velká světnička a detail jejího okna se sedátky.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000