Dolní Heřmanice, též Templštejn

Zřícenina hradu na ostrožně nad soutokem bezejmenné vodoteče s Oslavou, 1,6 km západně od Dolních Heřmanic.

Objekt se v písemných pramenech neobjevuje, neznáme ani jeho jména, literaturou užívaný název Templštejn vychází z lidové tradice. Heřmanice byly součástí tasovského a poté velkomeziříčského panství. Drobní šlechtici, kteří se po Heřmanicích ve 14. a 15. století psali drželi lán, jehož výnos by pro stavbu sídla zřejmě nepostačoval. Pokud by se jednalo o strážní bod, musela by touto částí údolí Oslavy vést významnější komunikace.

Hlavní stavbou byla hranolová věž čtvercového půdorysu (o hraně 7,7 m a šířce zdiva 1,5 m), jež zaujala skalnatý pahorek v nejširším místě ostrožny. Vchod nebyl veden z přízemí. Kolem věže nejsou patrny žádné další pozůstatky hrazení, ani příkopů či valů. Východně se nachází terénní deprese neznámého původu, která by mohla být pozůstatkem stavení, poblíž ní pak ještě okrouhlá jímka na vodu.

Na první fotografii je pohled od východu, detail od jihu, severozápadu a celkový pohled od západu.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001