Chřenovice

Zřícenina hradu na ostrohu nad pravým břehem Sázavy, 1,8 km jihovýchodně od Chřenovic, 3,5 km severozápadně od Ledče nad Sázavou.

Hrad se v písemných pramenech poprvé a naposledy připomíná v popise ledečského panství (1545) již jako pustý. Založen byl patrně před rokem 1289 Lévou z Janovic, který se v Chřenovicích v letech 1289-1318 připomíná. Po něm se objevují bratři Milota a Bernad z Chřenovic (1256-1359). Na počátku 15. století získal majetek pražský měšťan Hanuš Otlinger, který po roce 1414 prodal Chřenovice kutnohorskému měšťanu Kunrátu Názovi, jehož syn Jindřich Náz se zde v letech 1428-1440 připomíná a v držení rodu zůstal majetek až do roku 1474. Poté jej, neznámo kdy, získali Jindřich a Jan z Říčan, kteří ho připojili k svému ledečskému panství. Vzhledem k existenci tvrze ve vsi nevíme, kde jednotliví držitelé sídlili a kdy došlo k opuštění hradu.

Jednodílnou trojúhelnou dispozici odděloval od klesajícího hřebene na čelní straně zdvojený příkop, za nímž se tyčí okrouhlý bergfrit vevázaný do obvodové hradby. V hradbě opatřené cimbuřím se stříškami ukončenými zuby se při patě věže nacházela vstupní brána. V dalším vývoji došlo k přeložení vstupu na severovýchodní stranu, kde byl hrad zajištěn parkánem. Palác na vnější straně, patrně opatřený čtverhrannou věžicí, se nacházel ve východním nároží. Na skalce pod hradem se nacházela čtverhranná pozdně gotická předsunutá bašta.

Na prvním snímku je plocha jádra hradu, na druhé bergfit. Na třetím snímku je fragment zdiva paláce a na čtvrtém celkový pohled na čelo hradu přes příkopy.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989