Brníčko

Zříceniny hradu na osamělém kopci nad stejnojmennou vsí.

Hrad vznikl, i přes existenci starého osídlení doloženého románský kostelíkem ve vsi, poměrně pozdě, poprvé se připomíná roku 1356, ale vystavěn byl zřejmě po roce 1330 některým z bratří z Otaslavic a Dubicka. Po držení hradu markrabětem Janem Jindřichem se opět v roce 1387 vrátil do šlechtických rukou. Počátkem 15. století jej drželi vladykové ze Šumvaldu, ale v roce 1434 se po něm psal známý severomoravský přívrženec husitů Jan Tunkl. Z jeho synů, stoupenců krále Jiřího, převzal Brníčko mladší Jan. Při kampani Matyáše Korvína proti Tunklům v roce 1471 byl hrad dobyt a poškozen. Poté byl provizorně opraven a užíván ještě dalších 40 let, ale roku 1513 se již uvádí jako zbořený.

Protáhlý tvar vrcholu kopce umožnil vybudování hradu v jeho centrální poloze s malým předhradím na jihu. Jádro hradu má tvar oválu s přibližbě 2,1 m silnou plášťovou hradbou. K ní je z vnitřní strany přistavěn trojprostorový dvoupatrový palác, jenž byl dodatečně prodloužen až k čelní hradbě. Stopy po menším stavení se nachází i na západě. Mezi oběma staveními byla prolomena branka, k níž vedla cesta parkánem probíhající okolo tří čtvrtin celého jádra. Vstup do parkánu se nacházel na jihozápadě přes široký obezděný příkop po můstku s pilířem. Na exponované jižní straně byla hradba zesílena masivními hranolovými pilíři, u kterých není vyloučeno jejich využití jako věžic. K jejich stavbě došlo ale později, stejně jako k řešení vstupu parkánem. Původní vstup se nacházel zřejmě na jihu přímo do nádvoří. Okružní příkop byl obehnán valem, který se na jihu rozšiřuje v předhradí. Vyjma vstupního koridoru na západě a obezdění valu s cestou po jeho koruně nenese val stopy zástavby. Dřevohlinitý byl zřejmě i masivní bolverk ukončující na jihu okruh valů a příkopů kolem hradu. Zvolna klesající šíje je před ním přetnuta dalším příkopem.

Na první a druhé fotografii je pohled na jádro z předhradí od jihu. Na třetí fotografii je pohled od západu a na čtvrté pohled do trojprostorového paláce.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
SPURNÝ, František, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II. Severní Morava, Praha 1983