Bradlo

Terénní stopy hradu na nižším severním z vrcholů Bradla (519 m n. m.), 3,2 km severovýchodně od Mostku, 4 km jižně od Hostinného.

Hrad se v písemných pramenech neobjevuje a není známo ani jeho jméno, vznikl pravděpodobně koncem 13., či na přelomu 13. a 14. století, nejspíše jako součást Olešnického újezdu, který byl v majetku Řádu německých rytířů. Se změnou majitele v roce 1325, kdy újezd získal Půta z Turgova, ztratil hrad zřejmě význam a zanikl.

Hrad byl jednodílný, na čelní straně obehnaný příkopem. Čelo a část bočních stran obíhala masivní hradba vystavená z kamene bez použití malty, zbylá část obvodu nacházející se nad strmým skalnatým svahem byla ohrazena zřejmě lehčí konstrukcí. Hlavním objektem byla čtverharanná obytná věž se spodní kamennou částí vystavěnou opět bez použití malty a horní částí hrázděnou. Další lichoběžný objekt s přístavkem interpretovaným jako kuchyně ležel při západní straně, k němu přiléhala menší chodbovitá stavba s ohništěm, zřejmě kovárna. Další menší dům stál v jihovýchodním koutě nádvoří a sloužil zřejmě běžnému provozu.

Na první a druhé fotografii je příkop a val oddělující hradní areál od vrcholu kopce. Na třetí fotografii je pohled do míst, kde stával věžovítý palác. Na čtvrté fotografii je archeologická sonda, dnes patrná jako pruhlubeň ohraničená po obou strnách břízkami, která byla proložena přes val a příkop celým hradním nádvořím.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
ŠIMEK, Tomáš, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI. Východní Čechy, Praha 1989