Boleradice

Terénní reliéf rozlehlého sídla na hraně plochého návrší 0,5 km jižně nad stejnojmenným městečkem.

Kolem roku 1210 založil Lev z Klobouk zábrdovický klášter a Klobouky odkázal stejnojmennému synovi, který se v letech 1235-1271 píše po Boleradicích. Zda to bylo po hradě, nebo rezidenčním dvoře, nelze rozhodnout. Význam zakladatelského rodu postupně upadal. V držení rodu hrad zůstal miniálně do konce 13. století, další vlastníky po Lvovi III. a Kadoltovi z konce 13. století, neznáme. Od počátku 14. století se po Boleradicích psali Drslav, Oto a Diva z Rodu z Branišovic. V roce 1358 držel Boleradice Vilém z Kunštátu, který zde založil rodovu větev, jejíž příslušníci přijali po Kunovi z první poloviny 15. století příjmení Kuna. Po roce 1471 obsadil hrad lstí Korvínův hejtman Jan Zelený a v uherských rukách zůstal dalších 10 let. Na přelomu 15. a 16. století byl hrad na 20 let v držení Zástřizlů, roku 1512 se vrátil do rukou Kunů z Kunštátu. Ještě v roce 1531 se píše o Boleradicích jako o zámku, o pět let později již kupují příslušníci rodu z Víckova Boleradice se zámkem pustým.

Jednodílnou dispozici pravidelného obdélného půdorysu o rozměrech 100 x 68 m obíhal ze všech stran široký příkop (20-25 m) doplněný předhozeným valem, jež je dnes místně rozrušený a na jihu rozoraný. Zčásti došlo i k zasypání příkopu využívaného později jako políčko. Plocha hradu bez viditelných zbytků zdiva se mírně zdvihá k jihu. V jejím středu jsou patrné stopy pravidelných útvarů, které však nevypovídají o dispozici hradu. Dosavadní archeologické nálezy nezachycují spolehlivě počátky hradu. Vzhledem k pravidelnému uspořádání a historickým souvislostem představují Boleradice zajímavý objekt dalšího studia.

Na první fotografii je pohled z valu přes příkop na jádro od jihozápadu, na druhé pohled na jádro z příkopu na západě, vpravo na snímku je jihozápadní nároží. Na třetí fotografii je jihovýchodní nároží jádra s viditelným valem - pohled z příkopu od severu. Na posledním snímku je pohled z jádra na severozápad.

HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001