Bochov, též Hungerberg

Zaniklý hrad na výrazném návrší na jihozápadním okraji stejnojmenného městečka.

Hrad založili patrně Slavek a Boreš z Rýzmburka, kteří vlastnili Bochov v roce 1349. V držení jejich rodu hrad zůstal až do roku 1406. V roce 1412 se Bochova, spolu s dalšími hrady v okolí, zmocnili páni z Plavna, za nichž hrad začal ztrácet svůj význam. Zničen byl nejspíše při obléhání Bochova vojsky Jiřího z poděbrad v roce 1469. Nástupcem hradu se stal nedaleko založený Hartenštejn.

Vrchol kopce obíhal částečně poškozený příkop s valem. Na oválné ploše hradu ma mnoha místech vystupuje skalnaté podloží. Zdá se, že zde jsou zachovány nejspíše dva reliéfní relikty, ovšem není jednoznačně zřejmé, zda souvisí s hradem, nebo barokní kaplí a terénními úpravami souvisejícími s jejím vznikem.

Na první fotografii je pohled na val jádro hradu v zadní části, na druhé a třetí pohled ze zadní části jádra do příkopu a na val. Na čtvrté fotografii je celkový pohled na situaci z nedalekého Hartenštejna.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000