Blažkov

Lomem narušené terénní stopy hrádku na protáhlé oválné ostrožně obtékané drobnou vodotečí při levém břehu Bobrůvky v lokalitě Babinec, 1 km jihojihozápadně od Blažkova.

Poprvé se Blažkov (Blažkova Lhota) objevuje roku 1348 jako zboží hradu Zubštejna, ovšem ve třetí čtvrtině 14. století se po něm píší drobní šlechtici a v době kolem husitských válek Mikeš a jeho syn Matěj. Není vyloučeno, že hrádek je staršího data, v polovině 14. století již nemusel existovat a držitelé seděli na dvorcích ve vsi.

Oválná plošina (s osami 27 a 13 m) bez jakýchkoliv stop zástavby zaujala konec protáhlé stoupající ostrožny obtékané ze tří stran drobnými potůčky vytvářejícími hluboký úval, jenž ostrožnu odděluje od převýšené terénní hrany stoupající plošiny kopce. Přístupovou šíji přeťala silnice, na jejíž stavbu byl využit materiál z lomu, který narušil jihovýchodní úbočí hrádku.

Na první fotografii je klesající přístupová strana ostrožny, na druhém úval při severozápadní straně. Na třetím a čtvrtém snímku je celkový pohled z terénní hrany od severozápadu a západu.


PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981