Blatno

Hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné vsi.

Hrad, respektive komenda Řádu německých rytířů byla založena v prvé polovině 14. století. Na počátku následujícího věku ji Václav IV. řádu odňal. Již jako součást chomutovského panství byla někdy před rokem 1460 pobořena. V 16. století byl pobořený hrad renesančně přestavěn, v roce 1707 byla stržena dvě křídla a zbývající dvě byla barokně přestavěna. Dnešní podobu objekt nabyl přestavbou z roku 1870.

Čtverhrannou lehce lichoběžnou dispozici na okraji nevýrazné terénní hrany obehnal příkop a val, na jehož koruně se na jižní, východní a částečně i severní straně dochovaly zbytky zdiva. Z vnitřní zástavby, původně tvořené čtyřmi křídly, se zachoval valeně sklenutý trojprostorový suterén východního křídla s hrotitým portálkem. Z jižního křídla se v úrovni dnešního přízemí zachoval líc vnější zdi a zdivo západního ukončení.

Na první fotografii je pohled na jihovýchodní nároží z koruny valu. Na druhé fotografii je val a příkop ve východní části. Na třetí fotografii je celkový pohled od severozápadu, na čtvrté přes rybník od jihu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002