Bečov nad Teplou

Hrad přestavěný na zámek na výrazné ostrožně nad řekou Teplou ve stejnojmenném městečku.

Za zakladatele hradu vzniklého na počátku 14. století, jemuž podle archeologických nálezů datovatelných do 13. století zřejmě předcházelo starší sídlo, jsou považováni páni z Oseka. Téměř po celé patnácté století držel majetek rod z Plavna (1407-1495), po nich Pluhové z Rabštejna a Šlikové. Za třicetileté války byl hrad poškozen, po ní začalo nové opevňování, z něhož se nakonec realizovala pouze bašta při první bráně, jež je dnes součástí zámku.

Dispozice hradu byla dvojdílná, z předhradí známe pouze jeho obrys. V čele jádra stál ve smyčce hradby okrouhlý bergfrit. Na opačné straně dispozice stála vedle brány obdélná věž, do níž byla dodatečně, zřejmě ve 30. letech 14. století, vložena dvěma poli křížových kleneb sklenutá kaple. Polohu paláce neznáme. Koncem 14. století byla do nejvýše položeného severozápadního kouta vložena mohutná čtverhranná obytná věž (donjon) obehnaná parkánem. Mezi ní a obdélnou věží vzniklo spojovací křídlo. Při pozdně gotické přestavbě (1524) došlo ke změně vnitřního uspořádání obytné věže a navýšení spojovacího křídla. K jihozápadní hradbě se přiložil mezi berfritem a komplexem věží přiložil nový komplikovaný víceprostorový palác.

Na první fotografii je celkový pohled od západu. Na druhé a třetí pohled ze zahrad od jihozápadu a jihovýchodu, na poslední pak celkový pohled na městečko a hrad od jihozápadu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Praha 2008