Bavorov

Zaniklý hrad na nízké nevýrazné ostrožně na východním okraji stejnojmenného městečka.

Poprvé se hrad, jehož stavebníkem byl nejspíše Bavor III. ze Strakonic (1289–1318), objevuje roku 1334 v listině Jana Lucemburského, jíž Petr z Rožmberka – bratr Markéty, vdovy po Bavorovi III. ze Strakonic – získal vyplacením do dědičného držení městečko s hradem a vesnicemi. Další osud hradu neznáme, krátce po polovině 14. století zřejmě převzal jeho roli nově založený Helfenburk, v roce 1519 se pro místo hradu uvádí již jméno Hradiště.

Podobu hradu, jehož plochu zcela překryla zástavba, neznáme, jedinou informaci podává oválný obrys ostrožny.

Na první a druhé fotografii je ostrožna od severozápadu, na třetí od východu a na čtvrté je pohled přes stavební proluku od jihu.


DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000
SVOBODA, Miroslav, Páni ze Strakonic, Praha 2010
TŘÍSKA, Karel, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Praha 1986