Babice

Terénní stopy hradu na skalnatém výběžku nad údolím Křtinského potoka, 2,1 km severně od Babic.

Lokalita se v písemných pramenech neobjevuje, neznáme ani její jméno. Na základě sídelních souvislostí lze opevnění nejspíše spojit s 2 km vzdálenými Babicemi.

Trojdílné opevnění dřevohlinitého charakteru s na hlínu či nasucho kladenými zdmi zaujalo polohu na úzké protáhlé skalnaté ostrožně ohraničené krasovým údolím Křtinského potoka a žlebem zvaným Ve Vaječníku, kterou od klesajícího hřebene oddělila dvojice příkopů s mezilehlým valem, jenž první příkop uzavírá. Toto řešení umožnilo vedení přístupové cesty po úbočí žlebu a přes druhý příkop do přihrádku pod jižním nárožím přední části, v jejímž čele jsou terénní stopy drobné, snad věžovité stavby (5 x 4 m). Druhá věžovitá stavba (6 x 8 m) zřejmě chránila bránu v čelní hradbě druhé, trojúhelníkové části. Plocha této části je beze stop obytné stavby, tu mohla nést zadní, nejlépe chráněná plošina (20 x 7,5 m) na opyši, spojená se středním dílem terasou na východě.

Na první fotografii je pohled z terasy na přední část hradu přes první a druhý příkop. Na druhé fotografii je přední část od východu, na třetí terénní relikt věžovité stavby v druhé části, na čtvrté naopak přední část (s pozůstatkem věžovité stavby).


HOSÁK, Ladislav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. Jižní Morava, Praha 1981
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Praha 2001
PLAČEK, Miroslav, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádku a tvrzí, Dodatky, Praha 2007