Andělská Hora

Zříceniny hradu na strmé výrazné skále nad stejnojmenným městečkem.

První zmínka o hradu je z roku 1402, kdy se po něm píše Boreš Hrabě z Oseka. Od roku 1406 patřil Oldřichu Zajícovi z Házmburka a po jeho smrti v roce 1414 připadl králi. Za husitských válek byl roku 1430 majetkem Jakoubka z Vřesovic a od něho přešel o sedm let později na Šliky. Od roku 1466 patřila Andělská Hora pánům z Plavna, v roce 1468 byla dobyta královským vojskem. Po roce 1565 se zde střídali majitelé a od sedmnáctého století přestala plnit rezidenční funkci. Po dobytí Švédy (1635) byl hrad udržován již jen nouzově a definitivně byl opuštěn po požáru roku 1718.

Dispozice hradu vzniklá složitějším vývojem byla dvojdílná. První brána je prolomená v hradbě se střílnami přimykající se ke skále a zpevněné polokrouhlou baštičkou. Od ní stoupala cesta vzhůru po severní straně k druhé bráně, opevnění v těchto místech bylo tvořeno jen dřevěnou stěnou. Druhou bránou, která měla v mladší fázi podobu průjezdního křídla, se vcházelo na nádvoří jádra ohrazeného hradbou se střílnami. Zadní část nádvoří zabíral dvoutraktový palác lichoběžného půdorysu, jenž vznikl až v mladší fázi. S ohledem na příznivou geomorfologickou situaci zde původně bylo pouze dřevěné ohrazení. Podle nevelkého výzkumu zde stávala též starší stavba a dodatečně byla k nádvorní zdi paláce přiložena přístavba. Od paláce stoupá hradba s dnes již zaniklu okrouhlou baštou na nejvyšší bod skály, který zaujal čtverhranný plochostropý donjon, do kterého bylo v pozdější době prolomeno vetší množství rozměrných oken. Na plošince před ním, nad vstupem do hradu. stála další podsklepená budova.

Na první fotografii je pohled z donjonu na lichoběžný palác ve východní části nádvoří, na druhé podsklepená stavba na plošině před donjonem nad vstupem do hradu. Na třetí fotografii je pohled z této stavby na donjon a druhou bránu. Na čtvrté fotografii je celkový pohled.


BĚLOHLÁVEK, Miloslav, a kol. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. Západní Čechy, Praha 1985
DURDÍK, Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000